Megazyme E-FAEZCT 阿魏酸酯酶[丁酸杆菌] Feruloyl Esterase (C.thermocellum) 10U

Megazyme E-FAEZCT 阿魏酸酯酶[丁酸杆菌] Feruloyl Esterase (C.thermocellum) 10U
Megazyme代理
欢迎访问Megazyme官网或者咨询我们获取更多产品信息。