Dopamine (DA) PEG,多巴胺PEG

Dopamine (DA) PEG,多巴胺PEG

mPEG-DA

英文名称: mPEG-DA, mPEG-Dopamine

中文名称: 甲氧基聚乙二醇-多巴胺

 

mPEG-DA, mPEG-Dopamine, 甲氧基聚乙二醇-多巴胺

SH-PEG-DA

英文名称: SH-PEG-DA, Thiol-PEG-Dopamine

中文名称: 巯基-聚乙二醇-多巴胺

SH-PEG-DA, Thiol-PEG-Dopamine, 巯基-聚乙二醇-多巴胺

DA-PEG-COOH

英文名称: DA-PEG-COOH, Dopamine-PEG-COOH

中文名称: 多巴胺-聚乙二醇-羧基

DA-PEG-COOH, Dopamine-PEG-COOH, 多巴胺-聚乙二醇-羧基

DSPE-PEG-DA

英文名称: DSPE-PEG-DA, DSPE-PEG-Dopamine

中文名称: 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-多巴胺

DSPE-PEG-DA, DSPE-PEG-Dopamine, 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-多巴胺

DA-PEG-Phenetidine

英文名称: DA-PEG-Phenetidine, Dopamine-PEG-Phenetidine

中文名称: 多巴胺-聚乙二醇-对乙氧基苯胺

DA-PEG-Phenetidine, Dopamine-PEG-Phenetidine, 多巴胺-聚乙二醇-对乙氧基苯胺

8-ArmPEG-DA

英文名称: 8-ArmPEG-DA, 8-ArmPEG-Dopamine

中文名称: 八臂聚乙二醇-多巴胺

8-ArmPEG-DA, 8-ArmPEG-Dopamine, 八臂聚乙二醇-多巴胺

6-NO2DA-PEG-OH

英文名称: 6-NO2DA-PEG-OH, 6-Nitro Dopamine-PEG-OH

中文名称: 6-硝基多巴胺-聚乙二醇-羟基

6-NO2DA-PEG-OH, 6-Nitro Dopamine-PEG-OH, 6-硝基多巴胺-聚乙二醇-羟基