COOH-PEG,羧基 PEG,羧基聚乙二醇

COOH-PEG,羧基 PEG,羧基聚乙二醇

详情介绍:
修饰性PEG品牌:金畔生物、Laysan、Nanocs、Sunbio
纯度:95%以上
取代率:95%以上
分散系数:小于等于1.05
状态:白色固体或者粘稠液体,取决于分子量大小。

常规分子量:2K、3.4K、5K、10K、20K

非常规分子量:400、600、800、1k、6K、8K
溶解性:溶于大部分有机溶剂,和水有很好的溶解性。
保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

注:

1) 可接受客户指定基团(功能团)PEG多臂PEG单分散短链小分子PEG(2个、3个、4PEG重复单元组成),嵌段共聚物定制和技术服务。

2)部分产品可以提供套装(不同分子量的PEG套装)

COOH-PEG羧基 PEG  羧基聚乙二醇  羧基类产品目录列表

在生命科学领域,上海金畔生物为业界提供了丰富的实验室和生物医药生产研发的产品。在这里要感谢广大客户多年来对上海金畔生物科技有限公司的支持和厚爱,我们将一如既往的为广大客户带来Laysan、Nanocs以及自主品牌的修饰性PEG高品质的产品和服务,欢迎广大新老客户来电咨询。

中文名称 英文名-缩写 分子量 规格
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 5000 Da 1g
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 3400 Da 1g
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 2000 Da 1g
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 10000 Da 1g
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 1000 Da 1g
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 600 Da 1g
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 400 Da 1g
马来酰亚胺PEG羧基 Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH 20000 Da 1g
OPSS-PEG羧基 OPSS-PEG-COOH 5000 Da 1g
OPSS-PEG羧基 OPSS-PEG-COOH 3400 Da 1g
OPSS-PEG羧基 OPSS-PEG-COOH 2000 Da 1g
OPSS-PEG羧基 OPSS-PEG-COOH 10000 Da 1g
OPSS-PEG羧基 OPSS-PEG-COOH 1000 Da 1g
OPSS-PEG羧基 OPSS-PEG-COOH 600 Da 1g
OPSS-PEG羧基 OPSS-PEG-COOH 400 Da 1g
碘乙酰基PEG羧基 Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH 5000 Da 1g
碘乙酰基PEG羧基 Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH 3400 Da 1g
碘乙酰基PEG羧基 Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH 2000 Da 1g
碘乙酰基PEG羧基 Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH 1000 Da 1g
碘乙酰基PEG羧基 Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH 600 Da 1g
乙烯砜PEG羧基 Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH 5000 Da 1g
乙烯砜PEG羧基 Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH 3400 Da 1g
乙烯砜PEG羧基 Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH 2000 Da 1g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 5000 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 2000 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 1000 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 10000 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 20000 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 30000 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 40000 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 750 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 550 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 350 Da 1 g
甲氧基PEG羧基 Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH 3000 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 5000 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 3400 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 2000 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 1000 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 10000 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 20000 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 600 Da 1 g
羧基PEG羧基 Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 400 Da 1 g
氨基PEG羧基 Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 5000 Da 1 g
氨基PEG羧基 Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 3400 Da 1 g
氨基PEG羧基 Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 2000 Da 1 g
氨基PEG羧基 Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 1000 Da 1 g
氨基PEG羧基 Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 10000 Da 1 g
活性酯PEG羧基 NHS PEG COOH 5000 Da 1 g
活性酯PEG羧基 NHS PEG COOH 3400 Da 1 g
活性酯PEG羧基 NHS PEG COOH 2000 Da 1 g
FMOC-氨基PEG羧基 Fmoc-NH-PEG-COOH 3400 Da 1 g
丙烯酰PEG羧基 Acryloyl-PEG-COOH 5000 Da 1 g
丙烯酰PEG羧基 Acryloyl-PEG-COOH 3400 Da 1 g
丙烯酰PEG羧基 Acryloyl-PEG-COOH 2000 Da 1 g
丙烯酰PEG羧基 Acryloyl-PEG-COOH 10000 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 5000 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 3400 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 2000 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 10000 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 20000 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 1000 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 600 Da 1 g
生物素PEG羧基 Biotin-PEG-COOH 400 Da 1 g
荧光素PEG羧基 Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH 5000 Da 100mg
荧光素PEG羧基 Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH 3400 Da 100mg
荧光素PEG羧基 Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH 2000 Da 100mg
荧光素PEG羧基 Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH 10000 Da 100mg
荧光素PEG羧基 Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH 1000 Da 100mg
罗丹明PEG羧基 Rhodamine PEG Acid, RB-PEG-COOH 5000 Da 100mg
罗丹明PEG羧基 Rhodamine PEG Acid, RB-PEG-COOH 3400 Da 100mg
CY5-PEG羧基 Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH 5000 Da 10mg
CY5-PEG羧基 Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH 3400 Da 10mg
CY5-PEG羧基 Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH 2000 Da 10mg
CY3-PEG羧基 Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH 5000 Da 10mg
CY3-PEG羧基 Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH 3400 Da 10mg
CY3-PEG羧基 Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH 2000 Da 10mg
硅烷PEG羧基 Silane-PEG-COOH 5000 Da 1 g
硅烷PEG羧基 Silane-PEG-COOH 3400 Da 1 g
硅烷PEG羧基 Silane-PEG-COOH 2000 Da 1 g
硅烷PEG羧基 Silane-PEG-COOH 10000 Da 1 g
硅烷PEG羧基 Diethoxyl silane-PEG-COOH 5000 Da 1 g
硅烷PEG羧基 Monoethoxyl silane-PEG-COOH 5000 Da 1 g
硅烷PEG羧基 Silane-PEG-COOH 1000 Da 1 g
硅烷PEG羧基 Silane-PEG-COOH 600 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 5000 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 3400 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 2000 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 10000 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 1000 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 600 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 400 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 20000 Da 1 g
巯基PEG羧基 Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH 5000 Da 1 g
硫辛酸PEG羧基 Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH 5000 Da 1 g
硫辛酸PEG羧基 Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH 3400 Da 1 g
硫辛酸PEG羧基 Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH 2000 Da 1 g
硫辛酸PEG羧基 Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH 10000 Da 1 g
DSPE-PEG羧基 DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH 5000 Da 1 g
DSPE-PEG羧基 DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH 3400 Da 1 g
DSPE-PEG羧基 DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH 2000 Da 1 g
DSPE-PEG羧基 DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH 10000 Da 1 g
DSPE-PEG羧基 DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH 1000 Da 1 g
DSPE-PEG羧基 DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH 20000 Da 1 g
胆固醇PEG羧基 Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH 5000 Da 500 mg
胆固醇PEG羧基 Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH 3400 Da 500 mg
胆固醇PEG羧基 Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH 2000 Da 500 mg
胆固醇PEG羧基 Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH 10000 Da 500 mg
叠氮PEG羧基 Azido PEG acid, N3-PEG-COOH 5000 Da 1g
叠氮PEG羧基 Azido PEG acid, N3-PEG-COOH 3400 Da 1g
叠氮PEG羧基 Azido PEG acid, N3-PEG-COOH 2000 Da 1g
叠氮PEG羧基 Azido PEG acid, N3-PEG-COOH 10000 Da 1g
叠氮PEG羧基 Azido PEG acid, N3-PEG-COOH 1000 Da 1g
叠氮PEG羧基 Azido PEG acid, N3-PEG-COOH 600 Da 1g
炔烃PEG羧基 Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH 5000 Da 1g
炔烃PEG羧基 Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH 3400 Da 1g
炔烃PEG羧基 Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH 2000 Da 1g
炔烃PEG羧基 Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH 1000 Da 1g
炔烃PEG羧基 Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH 600 Da 1g
叶酸PEG羧基 Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH 5000 Da 100mg
叶酸PEG羧基 Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH 3400 Da 100mg
叶酸PEG羧基 Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH 2000 Da 100mg
叶酸PEG羧基 Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH 10000 Da 100mg

应用简介:

1、对蛋白质类药物修饰;2、对肽类化合物修饰;3、对脂质体修饰;4、有机小分子药物修饰;
5、PEG修饰亲和配体和辅因子;6、PEG修饰糖类;7、寡核苷酸PEG化;8、生物材料PEG化。

热销产品推荐:

巯基PEG活性酯 HS-PEG-COOH
叶酸PEG氨基 FA-PEG-NH2
氨基PEG羧基 NH2-PEG-COOH
双马来酰亚胺PEG MAL-PEG-MAL
荧光素PEG叶酸 FITC-PEG-FA
甲氧基PEG巯基 MPEG-SH
FMOC氨基PEG羧基 Fmoc-NH-PEG-COOH
叶酸PEG活性酯 FA-PEG-NHS
磷脂PEG羧基 DSPE-PEG-COOH
FMOC氨基PEG氨基 Fmoc-NH-PEG-NH2
硅烷PEG活性酯 Silane-PEG-NHS
氨基PEG氨基 NH2-PEG-NH2
羧基PEG丙烯酸酯 DA-PEG-COOH
甲氧基PEG丙烯酸酯 mPEG-ACRL MPEG-DA
磷脂PEG氨基 DSPE-PEG-NH2
甲氧基PEG羧基 MPEG-COOH
双巯基聚乙二醇 HS-PEG-SH
叶酸PEG巯基 FA-PEG-SH
叠氮PEG活性酯 N3-PEG-NHS
氨基PEG巯基, NH2-PEG2000-SH
四臂聚乙二醇活性酯 4 Arm PEG NHS
氨基PEG丙烯酸酯 ACRL-PEG-NH2
荧光素PEG生物素 Biotin-PEG-FITC
甲氧基PEG叶酸 MPEG-FA
甲氧基PEG氨基 MPEG-NH2
罗丹明B-聚乙二醇-羟基 RB-PEG-OH
硅烷-聚乙二醇-羧基 Silane-PEG-COOH
磷脂-聚乙二醇-叠氮 DSPE-PEG-N3
碘代乙酰基PEG生物素 Iodoacetyl-PEG-Biotin
胆固醇PEG生物素 CLS-PEG-Biotin
磷脂聚乙二醇活性酯 DSPE-PEG-NHS
巯基PEG荧光素 FITC-PEG-SH
甲氧基PEG磷脂 MPEG-DSPE
四臂聚乙二醇活性酯

上海金畔生物生物还提供以下修饰的聚乙二醇:

mPEG-OH(甲氧基聚乙二醇)
mPEG-NH2(甲氧基聚乙二醇胺)
mPEG-SC(甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯)
mPEG-ALD(甲氧基聚乙二醇丙醛)
mPEG-SH (甲氧基聚乙二醇巯醇)
mPEG-MAL(甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺)
mPEG-COOH(甲氧基聚乙二醇羧酸)
mPEG-NHS(甲氧基聚乙二醇-酰胺-丙酸琥珀酰亚胺酯)
mPEG-AC(甲氧基聚乙二醇-丙烯基)
4-arm-PEG(4臂-聚乙二醇)
4-arm-PEG-NH2(4臂-氨基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-Mal(4臂-马来酰亚胺基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-COOH(4臂-羧基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-NHS(4臂-NHS活性酯-聚乙二醇)
4-arm-PEG-SH(4臂-巯基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-ALD(4臂-醛基-聚乙二醇)
NH2-PEG-NH2(双氨基聚乙二醇)
HOOC-PEG-COOH(双羧基聚乙二醇)
HS-PEG-SH(双巯基聚乙二醇)
ALD-PEG-ALD(双醛基聚乙二醇)
Mal-PEG-Mal(双马来酰亚胺基聚乙二醇)
SC-PEG-SC(双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇)
NHS-PEG-NHS(NHS活性酯-聚乙二醇-NHS活性酯)
HO-PEG-NH2(羟基-聚乙二醇-氨基)
HO-PEG-COOH(羟基-聚乙二醇-羧基)
HO-PEG-SH(羟基-聚乙二醇-巯基)
HOOC-PEG-NH2(羧基-聚乙二醇-氨基)
Acryl-PEG-NHS(丙烯基-PEG-NHS活性酯)
Mal-PEG-NH2(马来酰亚胺基-聚乙二醇-氨基)
Mal-PEG-NHS(马来酰亚胺基-聚乙二醇- NHS活性酯)
ALD-PEG-NHS(醛基-聚乙二醇- NHS活性酯)
定制产品:
mPEG-SPA (甲氧基聚乙二醇乙酸-羟基琥珀酰亚胺酯)
mPEG-SCM (甲氧基聚乙二醇乙酸-羟基琥珀酰亚胺酯)
mPEG-Ts (甲氧基聚乙二醇-对甲基苯磺酸酯)
mPEG-Ms (甲氧基聚乙二醇-甲基磺酸酯)
mPEG-SS (甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯)
mPEG-SG (甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯)
SS-PEG-SS (聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯)
SG-PEG-SG (聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯)
SC-PEG-SC (聚乙二醇-双羟基琥珀酰亚胺碳酸酯)
4-arm-PEG-SG (4臂-聚乙二醇-戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯)
4-arm-PEG-SS (4臂-聚乙二醇-丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯)
4-arm-PEG-SC (4臂-聚乙二醇-羟基琥珀酰亚胺碳酸酯)
SH-PEG-NH2 (巯基-聚乙二醇-氨基)
SH-PEG-COOH (巯基-聚乙二醇-羧基)
mPEG-PLA (甲氧基聚乙二醇-聚乳酸-共聚物)
PLA-PEG-PLA (聚乙二醇-聚乳酸-共聚物)
HOOC-PEG-PLA (羧基-聚乙二醇-聚乳酸-共聚物)

官网:http://www.jinpanbio.com

修饰性PEG网站:http://peg.jinpanbio.com/

Laysan 修饰性PEG官网:http://laysan.jinpanbio.com/

Nanocs修饰性PEG官网:http://nanocs.jinpanbio.com/

羧基COOH-PEG网站:http://mpeg-cooh.jinpanbio.com/

氨基NH2-PEG网站:http://mpeg-nh2.jinpanbio.com/

巯基SH-PEG网站:http://mpeg-sh.jinpanbio.com/

马来酰亚胺MAL-PEG网站:http://mpeg-mal.jinpanbio.com/

磷脂DSPE-PEG网站:http://dspe-peg.jinpanbio.com/

四臂4arm PEG网站:http://4armpeg-oh.jinpanbio.com/