Megazyme P-PGACT 聚半乳糖醛酸[PGA] Polygalacturonic Acid (PGA)

Megazyme P-PGACT 聚半乳糖醛酸[PGA] Polygalacturonic Acid (PGA)
Megazyme试剂盒代理、Megazyme代理
欢迎访问Megazyme官网或者咨询我们获取更多产品信息。