Megazyme O-XCBIR 木糖基纤维二糖 Xylosyl-cellobiose (borohydride reduced) 50mg

Megazyme O-XCBIR 木糖基纤维二糖 Xylosyl-cellobiose (borohydride reduced) 50mg
Megazyme试剂盒代理、Megazyme代理
欢迎访问Megazyme官网或者咨询我们获取更多产品信息。