Megazyme P-PGACT 聚半乳糖醛酸 [PGA] Polygalacturonic Acid (PGA) 9g

Megazyme P-PGACT 聚半乳糖醛酸 [PGA] Polygalacturonic Acid (PGA) 9g
Megazyme试剂盒代理、Megazyme代理
欢迎访问Megazyme官网或者咨询我们获取更多产品信息。