Whatman 聚碳酸酯(PC)膜

Whatman 聚碳酸酯(PC)膜

Nuclepore径迹蚀刻膜

英国Whatman Nuclepore™经济蚀刻聚碳酸酯膜,由高品质聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确、流速快,卓越的抗化学、抗热性能。膜表面光滑平整,几乎没有反吸附。不溶于大多数有机溶剂(氯仿、二氯甲烷、N-甲基-2-吡喏烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。

特点:

·低蛋白吸附力,低水平反吸附,确保样品不被污染

·高化学抗性和热稳定性,适合多样样品

·低灰份和皮重

·表面光滑平展,便于观测

应用:

·寄生虫学

·空气分析

·水生微生物

·荧光电子显微镜

·环境分析

·细胞生物学

·EPA检测

·燃料测试

·生物分析

WHATMAN聚碳酸酯(PC)膜0.2微米*47mm

相关产品订购信息:

110401    NUC PC 13MM 0.015uM 100/PK

110405    NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK

110406    NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK

110407    NUC PC 13MM 0.4uM 100/PK

110409    NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK

110410    NUC PC 13MM 1.0uM 100/PK

110412    NUC PC 13MM 3.0uM 100/PK

110413    NUC PC 13MM 5.0uM 100/PK

110414    NUC PC 13MM 8.0uM 100/PK

110415    NUC PC 13MM 10.0uM 100/PK

110601    NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK

110602    NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK

110603    NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK

110604    NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK

110605    NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK

110606    NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK

110607    NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK

110608    NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK

110609    NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK

110610    NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK

110611    NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK

110612    NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK

110613    NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK

110614    NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK

110615    NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK

110616    NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK

110637    NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK

110656    NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK

110657    NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK

110659    NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK

110809    NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK

111101    NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK

111103    NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK

111104    NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK

111105    NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK

111106    NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK

111107    NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK

111108    NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK

111109    NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK

111110    NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK

111111    NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK

111112    NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK

111113    NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK

111114    NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK

111115    NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK

111116    NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK

111137    NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK

111156    NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK

111164    PES 47MM 0.8uM 100/PK

111206    NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK

111207    NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK

111213    NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK

111216    NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK

111503    NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK

111703    NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK

111705    NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK

111706    NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK

111707    NUC PC 90MM 0.4uM 25/PK

111710    NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK

111711    NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK

111712    NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK

112104    NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK

112105    NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK

112106    NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK

112110    NUC PC 142MM 1.0uM 25/PK

112803    NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK

112804    NUC PC 293MM 0.08uM 25/PK

112805    NUC PC 293MM 0.1uM 25/PK

112810    NUC PC 293MM 1.0uM 25/PK

113313    NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK

113502    NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK

113506    NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK

113516    NUC PC 8X10IN 12.0uM 25/PK

150445    NUC PC 13MM 5.0uM PVPF 100/PK

150446    NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK

155845    NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100

170607    NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK